Disclaimer - Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van DVS-Heus Schilders of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

 

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVS-Heus Schilders te Gorinchem, Breukelen (Nederland).

 

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan DVS-Heus Schilders niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt door en wordt geƫxploiteerd door DVS-Heus Schilders in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

DVS-Heus Schilders Gorinchem

Nieuwe Hoven 115 4205 BC Gorinchem Zuid-Holland

Contact: Edwin de Vries

06-12 947 154 edwin@dvsheusschilders.nl

DVS-Heus Schilders Breukelen

Corridor 14e 3621 ZB Breukelen Utrecht

Contact: Edwin de Vries

06-12 947 154 edwin@dvs-heusschilders.nl